Product Details

ZamZam Water from Mecca Makkah (500ml Jar)

$6.50

Product Description

Zem-zem Voda

Blagoslovljeni izvor vode Zem-zem se nalazi u matafu (mjesto gdje se obavlja tavaf) nedaleko od vrata Benu-Šejbe. Između njih i Hadžeru-l-Esveda je udaljenost je od 21 m. Voda Zem-zem je prema hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najbolja voda na svijetu. To je blagodat koju je Uzvišeni ukazao Ibrahimu, 'alejhisselamu, i njegovim potomcima. Zem-zem je jedan od Allahovih znakova Njegove moći i milosti u Mekki. Melek Džibril, uzrokovao je njegovo pojavljivanje i u više navrata je Poslanikovo srce oprao tom vodom. Voda Zem-zem je ljekovita i hranjiva. Buharija je zabilježio predaju od Ibn Abbasa, radijallahu 'anhum, u kojoj kaže: "Prva žena koja je upotrijebila pregaču je Ismailova, 'alejhisselam, majka. Ona ju je uzela da bi njome od Sare prikrila trudnoću. Zatim je Ibrahim, 'alejhisselam, poveo nju i Ismaila, 'alejhisselam, koga je još dojila, i ostavio ih kod današnje Ka'be, pod jednim velikim drvetom, iznad Zem-zema, u visini današnje Ka'be. Tada Meka nije bila nastanjena i tu nije bilo vode. On ih je tu ostavio, a pored njih je stavio torbu sa datulama i mješinu u kojoj je bila voda. Ibrahim, 'alejhisselam, se zatim okrenuo i pošao nazad, a Ismailova majka je pošla za njim i upitala ga: "Ibrahime, kuda ideš, i ostavljaš nas u ovoj dolini u kojoj nema žive duše, niti ičeg drugog?" Upitala ga je to više puta, ali se on nije okretao prema njoj, pa mu je rekla: "Je li ti to Allah naredio?" "Da", rekao je. Ona je na to rekla: "U tom slučaju, nećemo biti izgubljeni!" i vratila se nazad. Ibrahim, ‘alejhisselam, se udaljavao sve dok nije došao do jednog prevoja gdje ga nisu mogli vidjeti. Tu se okrenuo prema mjestu gdje će biti Ka'ba, podigao ruke i zamolio ovim riječima: "Gospodaru naš, neke svoje potomke sam naselio u dolini u kojoj se ništa ne sije, kod Tvoga Časnog hrama, da bi, Gospodaru naš, obavljali namaz. Zato daj da srca ljudi teže njima i opskrbi ih plodovima, da bi bili zahvalni." (Prijevod značenja Ibrahim, 37.)
Ismailova majka je dojila Ismaila, 'alejhisselam, i pila tu vodu. Kada je u mješini nestalo vode, ožednjeli su i ona i njen sin. Kada je vidjela kako se on previja od žeđi -ili je rekao: "prevrće", nije ga mogla više gledati, nego se okrenula prema Safi, najbližem brežuljku, pa se popela na njega. S njega se okrenula prema dolini ne bi li koga ugledala, ali nije vidjela nikoga. Zatim se spustila  sa Safe i kada je stigla na sredinu doline, zadigla je rub svoje haljine i potrčala kako čovjek u nevolji trči, dok nije prešla dolinu i došla do Merve, pa se popela i na nju. I odatle je pogledala ne bi li koga vidjela, ali nije vidjela nikoga. I to je sve ponovila sedam puta. Ibn Abbas, radijallahu 'anhum, kaže da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Zato ljudi trče između Safe i Merve (čine sa 'j)." Kada se zadnji put popela na Mervu, čula je neki glas, pa sama sebi rekla: "Šuti!" Zatim je osluhnula i ponovo čula neki glas, pa rekla: "Čula sam te, pa možeš li mi pomoći?" U tom momentu ugledala je meleka na mjestu gdje je Zem-zem, kako kopa svojom nogom, ili je rekao: "krilom", dok se nije pojavila voda. Ona je počela zagrađivati vodu, pokazavši rukom: "ovako" i grabiti vodu u mješinu. Svaki put kad bi zahvatila, voda bi šiknula. Ibn Abbas kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neka se Allah smiluje Ismailovoj majci, da je ostavila Zem-zem, ili je rekao: da nije zahvaćala vodu, Zem-zem bi bio jak izvor." Ibn Abbas dalje kaže: "Kada se napila vode i podojila dijete, melek joj je rekao: "Nemoj se bojati da ćete biti izgubljeni! Na ovom mjestu bit će Allahov hram - Ka'ba, koji će sagraditi ovaj dječak i njegov otac. Allah neće dozvoliti da se izgube oni koji ga slijede." Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao za Zem-zem: "Zem-zem je hrana koja zasićuje i lijek." (Sahih tergib ve terhib, 1162.), i rekao je: „Zem-zem je za ono za što se pije." (Sahih, Silsiletu Sahiha, 883.) Vrelo vode Zem-zem se nalazi na dubini od 30 metara, njegova jačina izviranja je između 11 i 18,50 litara u sekundi, zavisno od vremena.


 

Product Code: ZEMQ32

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet. Write a review

 

eCommerce by CubeCart