Product Details

Svojstva milostivog

$22.95

Product Description

Naslov knjige: Svojstva Milostivog

Autor: Sanel Ramic

Tvrdi uvez Broj

str:291

Cilj ovog djela je da se ukaže na Pravi put, kako bi ljudi upoznali i spoznali Svoga Gospodara, a zatim Ga obožavali onako kako to Uzvišeni traži od njih, istinskim obožavanjem, čvrsto vjerujući da Allahu Jedinom, Svemogućem pripada pravo da bude obožavan. Zbog važnosti ove teme i podijeljenosti ljudskih strasti o njoj, nastojao sam što više koristiti komentare navedenog djela od mnogih poznatih i priznatih učenjaka današnjice, kao i literaturu prijašnjih alima, koji su poznati po dosljednosti slijeđenja puta prvih generacija, a posebno u ovoj trećoj vrsti tevhida, Tevhidul-esma'i ves-sifat, tj. da On posjeduje lijepa imena i savršena svojstva, kako bi što bolje pojasnili ispravno vjerovanje vezano za ovu vrstu tevhida, a ujedno dali adekvatan odgovor na šubhe novotara, poput džehmija, mu'tezila, ešarija i maturidija, mušebiha i dr. Knjiga je napisana u skladu sa ispravnim vjerovanjem zasnovanom na Kur'anu i Sunetu, po shvatanju prvih zlatih generacija.

Product Code: SVOF2

Stock Level: 1

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet. Write a review

 

eCommerce by CubeCart