Poslanikova Medicina

Poslanikova Medicina
  • Click to enlarge

$25.00


Product Information
Specification
POSLANIKOVA MEDICINA Autor: Ibn Kajjim el-Dževzi Mehki uvez Broj str: 383 Islam nas uči da ljudski život na ovome svijetu predstavlja vrijednost koju valja čuvati i njegovati. Islamska poruka čovjeku ne sastoji se u tome da se život na ovome svijetu zanemari. U mjeri u kojoj je život na ovome svijetu važan i vrijedan valja posvetiti pažnju i tjelesnom zdravlju ljudi, odnosno medicini kao nauci i praksi. Tjelesno zdravlje povezano je sa duševnim zdravljem i duhovnom snagom. Radi se o djelu koje ima prvorazrednu važnost za naše upoznavanje sa Poslanikom, sallallahu alejhi we sellem, s klasičnim islamskim mišljenjem, s historijom medicine u islamskoj kulturi i civilizaciji, s tradicionalnom medicinom i tradicionalnim liječenjem
Product Code POS32
Condition
Weight 1.310lb

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top

eCommerce by CubeCart