Product Details

Tefsir imama Kurtubija 2 dio

$30.00

Product Description

TEFSIR IMAMA KURTUBIJA (2. dio) -

SVEOBUHVATNI TUMAČ KUR'ANSKIH PORUKA
Autor: Imam Abu 'Abdullah Al-Qurtubi

Tvrdi uvez,

366 str. 

Iz recenzije mr. hfz. Kenan Musić:

"Tefsir imama Kurtubija spada u najznačajnija i najobimnija djela tefsirske znanosti uopće. Shodno naučnom profilu imama Kurtubija njegov tumač Kur'ana istinska je enciklopedija tematskog i analitičkog pristupa kur'anskom tekstu i izdašan je izvor sunnetske i hadiske znanosti kao nužne i nezaobilazne pretpostavke razumijevanja Kur'ana.
Treba istaći da se potreba za pravilnim tumačenjem Kur'ana, čemu i služi ovaj značajan prijevod tefsira imama Kurtubija, nameće kao imperativ kako bi se suprotstavili nadolazećim valovima ideologizacije muslimana naših prostora i pokušaja indoktrinacije, a u čemu se uveliko koristi plasiranje i populariziranje pogrešnih razumijevanja ajeta Časnog Kur'ana. Takva tumačenja, može se lahko primijetiti, ne podržava niti arapski jezik, niti integralno čitanje Kur'ana, niti sunnet Allahovog Poslanika,s.a.v.s., međutim izuzetno su prisutna u javnom prostoru."

Product Code: TEFP44

Stock Level: 10

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet. Write a review

 

eCommerce by CubeCart