Product Details

Cetiri velika imama i njihov doprinos hadiskoj znanosti

$11.95

Product Description

ČETIRI VELIKA IMAMA I NJIHOV DOPRINOS HADISKOJ ZNANOSTI

 Autor: Šefik Kurdić

Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed su bili veliki imami na području šerijatskog prava. Međutim, malo tko uistinu zna da njihov odnos spram hadisa nije ništa manje značajan u odnosu na fikh i šerijatsko pravo. Posebno se to osporavalo kod našeg imama Ebu Hanife, za koga se smatralo a i danas ima nedoučenih intelektualaca u islamskom svijetu, koji drže da je ovaj islamski genije bio skromnog znanja iz oblasti hadisa i hadiskih znanosti. Otuda je ovaj tekst skromni doprinos da se, pored njihove biografije i doprinosa utemeljenju i razvoju šerijatskog prava, istakne i ova komponenta sve četverice velikih imama, koji su jedino i mogli iznjedriti ovako suptilna i utemeljena šerijatsko-pravna rješenja upravo na fascinantnom poznavanju kur'anskog teksta i hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

 Meki uvez

146 str

Product Code: T2

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet. Write a review

 

eCommerce by CubeCart