Komentar Allahovih Lijepih imena 2 dio

Komentar Allahovih Lijepih imena 2 dio
  • Click to enlarge

$22.95


Product Information
Specification

Komantar Allahovih liepih imena 2 dio

Autor: Sanel Ramic 

Tvrdi Uvez

Imam Ibn Kajjim el_Dževzi, rahimehullah, je rekao: "Dušama nije ništa potrebnije od spoznaje, spominjanja i veličanja Gospodara i Stvoritelja, čežnje za Njim i traganja za načinom koji vodi do Njegove blizine. Jedini put koji vodi do postizanja ovakvih osjećanja prema Uzvišenom jeste put spoznaje Njegovih savršenih osobina i lijepih imena. Svaki put kad vjernik više spozna suštinu Allahovih imena i svojstava, postat će znaniji o Allahu, , više će se posvetiti spoznaji Allaha i bit će Mu bliži. Svaki put kada negira neko od značenja Njegovih imena i svojstava, bit će veća neznalica o Allahu, omraženiji kod Allaha i udaljenjiji od Njega. Allah, subhanehu ve te'ala, udalji roba od Sebe onoga trenutka kad se rob udalji od Allaha.

Product Code KOM3O2EC57
Condition New
Weight 0.140lb

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top

eCommerce by CubeCart