Product Details

Komentar Allahovih Lijepih imena 2 dio

$22.95

Product Description

Komantar Allahovih liepih imena 2 dio

Autor: Sanel Ramic 

Tvrdi Uvez

Imam Ibn Kajjim el_Dževzi, rahimehullah, je rekao: "Dušama nije ništa potrebnije od spoznaje, spominjanja i veličanja Gospodara i Stvoritelja, čežnje za Njim i traganja za načinom koji vodi do Njegove blizine. Jedini put koji vodi do postizanja ovakvih osjećanja prema Uzvišenom jeste put spoznaje Njegovih savršenih osobina i lijepih imena. Svaki put kad vjernik više spozna suštinu Allahovih imena i svojstava, postat će znaniji o Allahu, , više će se posvetiti spoznaji Allaha i bit će Mu bliži. Svaki put kada negira neko od značenja Njegovih imena i svojstava, bit će veća neznalica o Allahu, omraženiji kod Allaha i udaljenjiji od Njega. Allah, subhanehu ve te'ala, udalji roba od Sebe onoga trenutka kad se rob udalji od Allaha.

Product Code: KOM3O2EC57

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet. Write a review

 

eCommerce by CubeCart